Historie světa

Z dávnověku neexistují žádné písemné záznamy, pouze báje a legendy. Stvořením Avenie začala Doba Hojnosti. Obživa byla snadná a prvolidé se měli dobře. Postupně obsadili všechna příznivá místa v Avenii. Pak ale přišlo Veklé Oteplení a mnoho řek vyschlo. Začala Doba Strádání. Mnoho sídel bylo opuštěno. Sucho však bylo zanedbatelné s novým nebezpečím - z jihu přilétli draci. Svým ohnivým dechem pálili lesy a živli se zvěří, prvolidmi a jejich dobytkem. V Době Draků málem rod prvolidí vymřel. Schovali se na těch nejnepřístupnějších místech, a vyčkávali. Draky z Avenie vyhnal až Duhový válečník. Zbývající prvolidé, zoceleni dlouhým strádáním dali základ jednotlivým rasám Avenie. Během Doby Obnovy osídlili i místa dříve nedostupná.

Počátky organizované civilizace však položili až Zakladatelé, jež vybudovali první město - Velké Město na březích Temného jezera a tím odstartovali éru Prvověku. Po Avenii vznikala malá království a zase zanikaly. Na znamení svobody, proti dřívějšímu útlaku draků se ona doba nazývá Dobou Svobody. V tom čase již někteří učenci měli ponětí o magii a ostatní tím velmi udivovali. Založením Magické University začala Doba Magie.

Kouzelníci formovali tvář společnosti více než kdokoli jiný a kouzelné předměty začaly pronikat do běžného života. Bohatství Velkého Města ale už dlouho přitahovalo zraky chudých severních národů. V horách severu se utvořilo vojsko a pochodovalo na Velké Město. Prvním střetem s jižními národy na úpatí Středohor začíná Doba krve. Bohatší jižní národy vypravily všechny své oddíly na ochranu Města, které bylo symbolem svobody a civilizace. Obléhání trvalo mnoho týdnů a nakonec Město padlo. Vojska jižních byla rozprášena a Velké Město lehlo popelem.

Zlá doba, která následovala po dobytí města se nazývá Mezivěk. Jižní národy byly zotročeny a obchod s otroky se stal velmi oblíbenou záležitostí mocných. Doba Otroků však neskončila zrušením otroctví. Postarala se o to příroda - v Avenii vypukla strašlivá epidemie moru. černá smrt neušetřila jediné místo na zemi a trvalo celou Dobu Úpadku, než nemoc ztratila na síle. Všechny rasy byly opět na pokraji vyhynutí.

Druhověk začal nenápadně. Skupina, jež se byla poté nazvána jako Objevitelé, odhalila trosky Velkého Města a posupně se postarala o jeho obnovu. Spustila se Doba Expanze.

Kroniky > Historie světa