Legendy

O stvoření světa

Nejdříve byla myšlenka. Z myšlenky prostřednictvím Stvořitelovým vznikl zárodek světa. Stvořitel pak otevřel bránu do nového světa a začal jej utvářet podle svých myšlenek. Pojmenoval jej Avenia. Z moře vyzdvihl pevninu a osel zem Semeny Života, ze kterých vzešly nejrůznější rostliny. Umístil do světa Vejce Života a z nich vznikla zvířata. Nakonec ukryl do stínu jeskyň Pangárského masivu na jihozápadě Zlatá Vejce Života, ze kterých vyšli prvolidé. Stvořitel, zvaný ve starých svitcích Wizardio, ale nemohl do Avenie vstoupit, mohl ji pouze tvořit.

Otevřenou bránou tehdy však pronikl do Avenie i Pán Zla. Do lidských srdcí zasel nesvár, a ze zvířat vyvolával běsy a démony. Tehdy se Wizardio rozhodl, že je čas Avenii opustit a bránu uzavřel. Ještě před tím ale ustanovil svého nástupce - Avenia, který nemá moc tvořit, ale pouze měnit již stávající. Legenda praví, že svého nohsleda stihl do Avenie umístit i Pán Zla. Zasvěcení ho nazývyjí Warrdenio.

Všechno se událo v dalekém dávnověku. Prvolidé se poté rozšířili po kontinentě, ale to je už jiný příběh.

Toto je klasická legenda o vzniku Avenie. Existují i další legendy o stvoření, vycházející z různých náboženství.

O Duhovém Válečníkovi

Kdysi v hlubokém dávnověku se velmi oteplilo a od jihu přilétli draci. Byly to strašlivé, oheň chrlící nestvůry. Vyhnali prvolidi a změnili velkou část Avenie v poušť. Prvolidé se stáhli do nejzažších koutů světa, ale hrozilo, ze draci spálí i nejhlubší lesy a roztaví nejvyšší hory. V tu dobu se objevil hrdina, jediný kdo se drakům postavil. Jméno toho človeka nikdo nezná, vždy se mu říkalo jen Duhový válečník. To proto, ze na sobe stále nosil zbroj. Byla to podivuhodná zbroj nesmírné ceny. Byla pružná a zároveň neuvěřitelně pevná. Navíc hrála všemi barvami, které se neustále přelévaly. V noci Duhová zbroj svítila matným světlem. Byla vykována v ohni jednoho z draků a nelze ji zničit. Jsou v ní zakleta silná kouzla. Duhový válečník nosil zbroj stále na sobě, nikdy nesundával přilbici, kyrys, opasek, boty ani rukavice, nikdy neodkládal meč ani štít.

Stalo se, že do údolí, kde žilo velké množství lidí, přilétl drak.