Sněhová bouře

První letošní sněhová vánice naprosto odřízla území klanu Vlka od zbytku Barbarska. Přišla nečekaně a o dva týdny dříve, než bývá běžné. (2009-11-08)

Zával

Výbuch sopky v Trpaslikarském království Akancen zaskočil mnoho trpaslíků. Vulkán Urna Alta totiž byl již šedesát let považován za vyhaslý. Vyvolané otřesy země zavalily mnoho podzemních chodeb a nešťastní trpaslíci teď hledají cesty, jak se dostat ke svým zavaleným druhům. V dolech podle vrchního dolmistra zůstalo přes sto trpaslíků. (2009-12-05)

Mír!

Mezi Avenijci se šíří úžasná novina. Vrchní představitelé všech zemí se sešli na Malorském Velehradě, aby zde podepsali mír. Zdá se tedy, že po dlouhém období válek a nejistoty opět přichází doba klidu a prosperity. (2009-12-12)