Archiv Událostí

Uctívači Fénixe

- Natein, student astrologie na Novalenské univerzitě ve Favii objevil nové souhvězdí.
- Pojmenoval jej podle symbolu ohně, ptáka Fénixe.
- Natein ráno tvrdí, že měl živý sen, kde mu Fénix přikazuje, aby mu přinášel krvavé oběti.
- Natein je vyloučen z univerzity za kázání bludů.
- Se svými přáteli tajně zakládá kult uctívačů Fénixe.
- Uctívači však nemají příliš peněz a zvířata jsou drahá.
- Nikdo si nevšiml, že z ulic Novalenu zmizelo pár žebráků a veřejných holek.
- Krve je však málo, tak se Natein spolčil se siccem Muralem.
- Muralo za peníze unáší lidi a dává je uctívačům.
- Natein rozšiřuje řady uctívačů, scházejí se v podzemí.
- Z ulic Novalenu stále častěji mizí lidé. Už tu není bezpečno.
- Natein zavedl pálení omamkvítku, rostliny, která způsobuje vidiny a halucinace.
- Královský místodržící Pelioren si již neví rady, tak posílá do hlavního města Kon Taenu pro královského sicca Mediana.

- Uctívači si pomocí omamkvítku navozují iluze, že vidí Fénixe. Ovládli už celou polovinu města.
- Median přijíždí do Novalenu a začíná tvořit síť svého vlivu.
- Natein se prohlásil za velekněze Fénixe a tudíž vládce světa.
- Median připravil léčku na Murala a vlákal ho do opuštěného domu.
- Muralo je zajat a jeho síť roztříštěna. Odmítá však říci, kde leží svatyně.
- Medianův nejlepší špion pronikl do řad uctívačů.
- Medianův špion zjistil, kde se nachází tajná svatyně Fénixe.
- V noci Median pronikl do uctívačské části města a vtrhl do svatyně.
- Byl zde jen Natein a právě přinášel Fénixovi lidskou obě».
- Median se ale nadýchal kouře z omamkvítku, a najednou viděl dva Nateiny.
- Chvíli čekal, a pak se vrhl po jednom a-
- Trefil nepravého. Natein se otočil a hodil po Medianovi obětní nůž.
- Podcenil ale Medianovu obratnost. Ten udělal kotoul, sebral vržený nůž a hodil ho zpět.
- Natein takové štěstí neměl. Zkropil oltář vlastní krví.

Kroniky > Archiv: Události